Armoedecijfers onder Hispanics omlaag

Het armoedecijfer daalde over het algemeen in 2017, maar het percentage onder Hispanics had een van de grootste jaarlijkse daling in demografische groepen en was het laagste sinds armoederamingen voor Hispanics voor het eerst werden gepubliceerd in 1972.

Gegevens uit de huidige bevolkingsenquête toonden dat het jaarlijkse armoedecijfer in 2017 12,3 procent bedroeg, een daling van 0,4 procentpunt ten opzichte van 2016.

Onder alle demografische groepen die zijn opgenomen in het jaarverslag “Inkomen en armoede in de Verenigde Staten 2017”, hadden de Hispanics de grootste jaarlijkse daling van de armoedecijfers. Het cijfer daalde 1,1 procentpunt naar 18,3 procent in 2017, vergeleken met 2016.

Maar voor andere bevolkingsgroepen, waaronder zwarten, blanken en Aziaten, was er geen statistisch significante verandering in de armoedecijfers in 2017 ten opzichte van het voorgaande jaar.

Terwijl de laatste armoedepercentages onder Hispanics een historisch dieptepunt bereiken, blijven zij toch oververtegenwoordigd onder de bevolking die in armoede leeft. Ze vertegenwoordigden 18,3 procent van de totale bevolking in 2017, maar zijn goed voor 27,2 procent van de bevolking onder de armoedegrens.

Inkomen en kenmerken

Van de huishoudens met een Spanstalige oorsprong is het gemiddelde gezinsinkomen met een inflatiecorrectie in 2017 met 3,7 procent gestegen tot $ 50,486. Dit is het derde opeenvolgende jaar van dalende armoedecijfers en de stijging van het mediane gezinsinkomen voor Hispanics.

Dalingen in armoedecijfers onder Hispanics waren geconcentreerd onder:

• Mannen (een daling van 1,1 procentpunten).

• De in het buitenland geborenen (met 1,4 procentpunten).

• Degenen die in het Westen wonen (2,3 procentpunten lager).

• Degenen die buiten de grootstedelijke statistische gebieden wonen (5,7 procentpunten lager).

Armoedecijfers voor Spaanstalige vrouwen, inheemse Hispanics en hen woonachtig in regio’s buiten het Westen of in stedelijke gebieden waren statistisch niet verschillend van 2016.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com