Boek: Over de democratie in Amerika

Alexis de Tocqueville (1805-1859) staat weer volop in de belangstelling. Elsevier Weekblad (EW) publiceerde een omvangrijk artikel over de Franse filosoof.

De titel van het artikel in Elsevier luidt: “De wijsheid van de conservatieve profeet Tocqueville”. EW toont aan dat de gedachten van Alexis de Tocqueville ook vandaag nog grote invloed hebben op politici van diverse partijen. Zo noemde Mark Rutte hem op een congres in 2009. Sybrand Buma en oud Eerste Kamerlid Sophie van Bijsterveld (CDA) noemen het boek “Over de democratie in Amerika” als favoriet en inspirerend.

Maar het meest komen we het gedachtengoed van de Tocqueville tegen bij Forum voor Democratie (FVD). Partijleider Thierry Baudet is onder de indruk van de rake analyse die de Tocqueville al in de eerste helft van de 19e eeuw wist te maken van de moderne samenleving en het functioneren van de democratie. Baudet heeft op zijn werkkamer in de Tweede Kamer zelfs een groot portret van de Tocqueville hangen. Het FVD kader wordt dan ook getraind in tocquevilleaanse analyse.

Een ander boek van zijn hand, “L’Ancien Régime et la Révolution” uit 1851 verschijnt deze maand als Nederlandse vertaling onder de titel “Het Ancien Régime en de Revolutie”.

De vertaling van “De la démocratie en Amérique” (deel I uit 1835, deel II uit 1840) is in 2011 in Nederland uitgegeven door Uitgeverij Lemniscaat uit Rotterdam. Inmiddels is dit omvangrijke boek met meer dan 1100 pagina’s in 2019 toe aan de vijfde druk.

Informatie van de uitgever:

Alexis de Tocqueville

Over de democratie in Amerika

Vertaald door Hessel Daalder en Steven Van Luchene

Ingeleid en bezorgd door Andreas Kinneging

Alexis de Tocqueville (18051859) wordt door velen beschouwd als de grootste politieke filosoof na Machiavelli. Hij staat bekend als theoreticus van de democratie en vroege criticus van de moderne massacultuur. Zijn magnum opus Over de democratie in Amerika is gebaseerd op een grote rondreis die Tocqueville maakte in 1831-1832. In de Nieuwe Wereld trof hij een samenleving aan die, meer dan de Europese, gelijkheid en individuele vrijheid met elkaar wist te combineren.

Tocquevilles analyses van de democratische mens en instituties zijn zo beeldend en visionair dat ze vele aanknopingspunten bieden voor de lezer van nu. Hij heeft een scherp oog voor zowel de sterke punten als de gevaren van de democratie. ‘Ik erken dat ik in Amerika meer dan Amerika heb gezien; ik heb er een beeld gezocht van de democratie zelf, van haar neigingen, van haar karakter, van haar vooroordelen, van haar passies; ik heb haar willen leren kennen, al was het maar om althans te weten wat wij van haar moesten verwachten of vrezen.’

Paperback | 1168 pag. | € 39,95 | ISBN 9789047704522 | Alexis de Tocqueville | Uitg. Lemniscaat | 5e druk 2019

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com