Boek: Het einde van de Amerikaanse droom

Is de ‘American Dream’ in rook opgegaan? Dat beweert althans de Amerikaanse auteur Noam Chomsky in zijn in het Nederlands vertaalde boek ‘Het einde van de Amerikaanse droom’.

De tien principes voor de concentratie van rijkdom en macht.

De Amerikaanse droom was decennialang iets om naar te streven. Een goed inkomen, eigen huis, auto, studie voor de kinderen. De volgende generatie heeft het steeds beter dan de vorige. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw bevond de Amerikaanse droom zich op zijn hoogtepunt. Sindsdien is het langzaam, maar recent steeds sneller, moeilijker geworden om aan het ideaalbeeld van de Amerikaanse droom te voldoen. De situatie in Amerika is vergelijkbaar met de situatie in Europa. Ook in Nederland kon je zeg dertig jaar geleden van één inkomen een gezin onderhouden, wonen, auto rijden, op vakantie gaan enz. Nu is het door alle gestegen lasten (zorg, wonen, belastingen) nodig om in een gezin met twee kostwinners het geld binnen te brengen. En dan is het vaak nog niet voldoende.

Chomsky analyseert in zijn boek de achtergronden van de teloorgang van de Amerikaanse droom in zijn land. Hij legt daarbij genadeloos bloot hoe een bovenlaag met al haar privileges steeds rijker wordt en alle politieke en economische macht naar zich toetrekt. Collectieve voorzieningen worden uitgehold en de brede massa draait op voor de fouten van grote bedrijven en vooral banken.

Chomsky ontleedt het proces aan de hand van tien principes:

  • Zorg voor minder democratie
  • Vorm de ideologie
  • Verbouw de economie
  • Schuif de last af op anderen
  • Doe een aanval op de solidariteit
  • Zorg dat de wetgevers uit je hand eten
  • Beïnvloed de verkiezingen
  • Hou het gepeupel in het gareel
  • Produceer instemming
  • Marginaliseer de bevolking

Noam Chomsky (1928) staat bekend als een extreemlinkse auteur die vaak beticht wordt van ongenuanceerd anti-Amerikaanse stellingnames. Hierdoor plaatst hij zichzelf vaak buiten de brede discussie. Dat is jammer omdat hij inhoudelijk best wel wat bij te dragen heeft. Zijn analyse over de teloorgang van de Amerikaanse droom, oftewel het in de knel komen van de middenklasse is in ieder geval waardevol. En zoals gezegd beperkt dit zich niet tot de Verenigde Staten, zijn analyse is in Europa net zo actueel.

Informatie van de uitgever:

De American Dream is volgens Noam Chomksy in rook opgegaan. Mede door de ongekende inkomensongelijkheid kan de gewone Amerikaan niet meer op een betere toekomst hopen. Wat weer funeste gevolgen heeft, wereldwijd. Genadeloos ontleedt Chomsky de opkomst van het neoliberalisme, met zijn ongekende concentratie van rijkdom en macht.
‘Het einde van de Amerikaanse droom’ is in de Verenigde Staten van Trump actueler dan ooit. Het biedt dé analyse van waar het misging en wat we nog kunnen doen.
”Een man op de top van zijn intellectuele vermogens.” – The New York Times over Chomsky

Noam Chomsky (1928) is een wereldberoemd taalkundige, filosoof en activist. Hij was lange tijd een van de meest geciteerde denkers ter wereld. In zijn politieke werk baseert hij zich doorgaans op openbare bronnen, die hij aan een nietsontziend onderzoek onderwerpt.

Het einde van de Amerikaanse droom, De tien principes voor de concentratie van rijkdom en macht | Noam Chomsky | ISBN 9789025907204 | Paperback | 194 pag. | € 12,50 | Uitgeverij Ten Have

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com