Sterker uit de crisis?

Komt Amerika, net als vaker in de geschiedenis, ook uit deze coronacrisis sterker naar voren? Als je de media in Amerika en Europa gelooft zeker niet, maar wij denken dat de Verenigde Staten ook deze crisis zullen aangrijpen om de noodzakelijke veranderingen te omarmen en er dan inderdaad sterker uit te komen.

Aantal slachtoffers

De berichtgeving rond corona draait sterk om het aantal slachtoffers. Soms lijkt het wel een wedstrijd, waarbij eerst China, dan Italië, vervolgens Spanje en nu Amerika aan kop gaat. Deze manier van berichtgeving over dodelijke slachtoffers is nogal weerzinwekkend. Het is geen wedstrijd, het gaat om mensenlevens. Wat de aantallen slachtoffers betreft hebben de Verenigde Staten overigens helemaal geen koppositie. In absolute aantallen wel. Maar heeft China wel de hele waarheid verteld over het aantal doden? Verder is het aantal slachtoffers uitgedrukt als aantal op 100.000 inwoners in Amerika (met ruim 325 miljoen inwoners) lager dan in de meeste Europese landen. Ook lager dan in Nederland.

De economie

Ook over de gevolgen voor de economie wordt over de VS het nieuws nogal opgeblazen gebracht. Miljoenen werklozen erbij in deze week en ook in al in de vorige week. Spijtig, maar als je noodgedwongen bedrijven sluit is dat een gevolg. En ook hier is een vergelijking met de situatie in Europa mogelijk. In Amerika moeten de tijdelijke werklozen een WW-uitkering aanvragen. In Nederland, en andere Europese landen, blijven ze gewoon op de loonlijst en moet de werkgever de uitkering aanvragen. In Nederland bijvoorbeeld tot 90% van de salariskosten. Maar onder de streep komt dat op hetzelfde neer. En het werkloosheidspercentage is inmiddels in Italië, Spanje en zeker in Frankrijk op dit moment zelfs extreem hoog te noemen. Maar dan ontbreekt de hype van de media vreemd genoeg.

Uit de crisis

De Amerikaanse economie en samenleving hebben behoefte aan ingrijpende hervormingen. Hervormingen die vergelijkbaar zijn met de maatregelen die President Franklin D. Roosevelt tijdens de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog toepaste, de New Deal. We doen een poging en geven een (onvolledige) aanzet voor een paar punten.

Gezondheidszorg

Amerika heeft een uitmuntend gezondheidssysteem. Probleem is dat het extreem duur is en niet voor iedereen beschikbaar, betaalbaar en toegankelijk. Ontdoe dit systeem van de overbodige en dure bureaucratie, maak een einde aan de absurde claimcultuur die leidt tot extreme verzekeringspremies voor artsen. Erken dat fabrikanten van medicijnen en medische apparatuur een goed inkomen mogen verdienen, maar maak ook duidelijk dat er grenzen bestaan wat de betaalbaarheid betreft. Streef naar een soort basis volksverzekering voor ziektekosten en laat de premie opbrengen door werkgevers, werknemers en overheid. Uiteindelijk ga je er als land, in welzijn, maar ook financieel, op vooruit. Nee, dit is geen socialisme. Zorg voor de medemens en compassie is bij uitstek een conservatief thema.

Sociaal stelsel

Hervorm het sociale stelsel. Biedt geen hangmat maar een deugdelijk vangnet. Schrijf mensen niet af maar help hen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Hervorm het pensioenstelsel zodat opgebouwde rechten ook bij ontslag en baanwisseling in stand blijven.

Immigratie

De VS zijn van oudsher een land van immigranten. Hervorm het stelsel en stel je open op. Niet voor ongelimiteerde massa immigratie, laat staan illegaal. Maar kijk eens naar het Australisch model. Dat kan ook voor Amerika goed werken. Stel je land open voor immigranten die iets toevoegen. Zowel hoog opgeleide werkers als laagbetaalde krachten voor onder andere de landbouw. Maar als je mensen binnen laat, dan wel graag met alle rechten en met uitzicht op het Amerikaans staatsburgerschap na vijf jaar verblijf.

Buitenlandse handel

Open handel met de rest van de wereld is van groot belang voor Amerika. Importeer wat je nodig hebt en exporteer zoveel je kunt. Sluit eenvoudige handelsverdragen en waak voor een gelijk speelveld, het “level playing field”. Trek je invoerheffingen gelijk met de invoerheffingen die andere landen op Amerikaanse goederen heffen.

Rol Amerika in de wereld

Overdenk de rol die Amerika sinds de eerste helft van de twintigste eeuw in de wereld speelt. Trek je niet terug in een isolement, maar doe wel een paar stappen terug. De VS hoeven niet op de hele wereld present te zijn. Laat staan in die delen van de wereld die zelf heel goed voor hun vrijheid en belangen op kunnen komen. De Amerikaanse belastingbetaler heeft lang genoeg betaald voor de veiligheid van Europa. Laat het rijke Europa dat zelf doen. Zet in Azië en het Midden-Oosten meer in op diplomatie en wees terughoudend met de samenwerking met landen die democratie en mensenrechten niet respecteren. De goed bedoelde inzet van de Amerikanen in alle delen van de wereld wordt vaak ontmoet door twijfel en zware kritiek. Stel je wat vaker op het standpunt dat betrokken landen het beste voortaan hun eigen boontjes kunnen doppen.

Economie en infrastructuur

Geef je bedrijfsleven de ruimte om na de tijdelijke crisis te herstellen. Bescherm het milieu en de werknemers, maar gooi overbodige bureaucratische regels resoluut overboord. Denk nog eens goed na over de rol van China als productieplaats voor veel medische en consumentenproducten. Een afweging die Europa ook hoognodig moet maken. Haal productie terug uit China. Verdeel productie over meerdere delen van de wereld en haal ook fabrieken terug naar eigen land. Natuurlijk worden dan producten wat duurder, maar China blijft ook niet eeuwig een lage lonen land. Bovendien, als producten meer in eigen land gemaakt worden hebben mensen werk en ontvangt de schatkist belastingopbrengsten. Maak ook eindelijk werk van een miljardenprogramma om de achterop geraakte Amerikaanse infrastructuur te repareren en uit te breiden. Je snelwegen, je luchthavens en je spoorwegen verdienen een flinke investering. Goed voor de werkgelegenheid en ook voor de economie. Maak werk van een serieuze aanpak van de spoorwegen, bouw hogesnelheidslijnen.

Revitaliseer de democratie

De Nederlandse Kieswet is streng. Misbruik is moeilijk. De Amerikaanse kieswet zit minder stevig in elkaar. Het is een lappendeken omdat alleen de Grondwet in hoofdlijnen regelt hoe het landelijke georganiseerd moet worden en het verder in handen is van de vijftig deelstaten. Zo is een stelsel ontstaan van regelingen die soms in geen twee staten hetzelfde zijn. Verkiezingen zouden slechts op de dag zelf plaats moeten vinden, en niet al twee weken van tevoren door middel van ‘early voting’. Stemmen gebeurt in persoon en niet per post, zoals bijvoorbeeld de staat Oregon al haar verkiezingen organiseert. Je moet als kiezer een goede reden hebben om ‘early’ of ‘by mail’ te mogen stemmen. En stel eindelijk eens een landelijke identificatieplicht in, zoals dat in Nederland al jaren vanzelfsprekend is. Het doorbreken van het tweepartijen stelsel zou een goede zaak zijn. Coalitievorming wordt dan nodig. Daardoor neemt de giftige polarisatie en verdeeldheid tussen twee kampen af. De huidige situatie komt mede door het districtenstelsel. Het is niet aan de wetgever maar aan de kiezer om dat te doorbreken.

Justitie en het gevangeniswezen

De gevangenissen zitten overvol. Dat kosten vele miljarden. Kijk eens kritisch naar de strafmaat en naar de aard van de vergrijpen. Jonge mensen die na een relatief klein vergrijp in de gevangenis belanden komen er te vaak als kansloze draaideurcrimineel weer uit. Hervorm het systeem. Neem afscheid van de commercie in het gevangeniswezen. Het aantal gevangenen hoeft in Amerika niet hoger te zijn dan in vergelijkbare ontwikkelde landen. Dit is geen pleidooi tegen het streng aanpakken van criminelen. Blijf de maatschappij beschermen tegen hen die kwaad doen. Maar hanteer ook vaker het principe ‘streng maar rechtvaardig’.

Onderwijs

Investeer in onderwijs. Dat is van belang voor de toekomst van je land en voor je economie. Doe dit van laag tot hoog, van basisschool tot universiteit. Neem financiële belemmeringen weg voor uitmuntende studenten om een goede universitaire opleiding te volgen. Amerikaanse wetenschappers grossieren in Nobelprijzen. Zorg dat dit ook onder volgende generaties zo blijft. Innoveer.

Belastingen

Iedereen betaald zijn of haar rechtvaardige deel. Lage inkomens betalen vrijwel geen belasting. De middeninkomens komen onder druk maar zullen toch hun deel bij moeten dragen. De hoogste inkomens mogen echt om een fors hogere bijdrage gevraagd worden. Zowel over het inkomen als over het vermogen. Het gaat pijn doen, maar de positieve effecten in de toekomst maken heel veel goed. Alle genoemde maatregelen kosten handen vol geld. En het is niet de bedoeling het toch al hoge overheidstekort en dito staatsschuld nog verder te laten oplopen. Maar de maatregelen leiden ook tot groei en dus tot meer belastingopbrengsten.

Kapitalisme

Amerika gaat er prat op een succesvolle kapitalistische samenleving te zijn. En het is waar dat de vrije markt, al dan niet met meer of minder overheidsinvloed, zorgt voor innovatie en beschikbaarheid. Concurrentie zorgt vervolgens voor lage prijzen voor de consumenten. Ook met de bovengenoemde maatregelen blijft Amerika een kapitalistisch land, met een klein beetje meer overheidsingrijpen. Een klein stuk meer collectiviteit. Maar de vruchten die je daar op termijn van plukt zijn het alleszins waard. Een samenleving die steviger in haar schoenen staat en beter gewapend met kennis en faciliteiten de wereldwijde concurrentie aan kan gaan in een marktgeoriënteerde samenleving.

www.amdoc.eu

3 gedachten over “Sterker uit de crisis?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com