Boek: Lopend Vuur

Hoe de Amerikaanse Revolutie de wereld in vlam zette, 1775 – 1848, zo luidt de passende ondertitel van het nieuwste boek van Jonathan Israel. Hij beschrijft uitgebreid de Amerikaanse Revolutie en onafhankelijkheidsstrijd, waarbij hij geen detail onvermeld laat. Maar, minstens net zo belangrijk, hij gaat even uitgebreid in op de invloed van deze gebeurtenis, en van het tijdens de onafhankelijkheidsstrijd ontwikkelde gedachtegoed, op revoluties en staatkundige ontwikkelingen in andere delen van de wereld.

In tegenstelling tot andere boeken over de Amerikaanse Revolutie besteedt Israel relatief weinig aandacht aan de koloniale periode die tot de revolutie leidde. Dat blijkt ook niet de primaire doelstelling van dit enorme werk te zijn. Hoe het lopend vuur uit de nieuw gevormde Verenigde Staten elders werd opgepikt en tot veenbranden leidde, dat is de uiteindelijke kern van het boek. De Amerikaanse Revolutie als voorbeeld voor revoluties en grondwetten in een flink aantal andere landen, waaronder Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Polen, Griekenland, Canada, Brazilië, België en uiteraard ook Nederland.

Nederland speelt in de wordingsgeschiedenis van de nieuwe Amerikaanse natie overigens een bijzondere rol. Het Plakkaat van Verlatinghe uit 1581, eigenlijk de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring, is van grote invloed geweest op de ideeënvorming omtrent en de inhoud van de uiteindelijke Declaration of Independence van de VS.

Het was dan ook niet voor niets dat President Barack Obama in 2014 in het Rijksmuseum te Amsterdam het Plakkaat van Verlatinghe getoond kreeg door Premier Mark Rutte.

En Jonathan Israel weet van wanten als hij het heeft over de Nederlandse link. In 1995 beschreef hij in twee omvangrijke delen de 80 jarige oorlog en de republiek. Titel: “De Republiek 1477-1806”. De Nederlandse vertaling van deze twee delen verscheen in 1996 eveneens bij Uitgeverij Van Wijnen en geldt nog steeds als zeer compleet naslagwerk over de Nederlandse onafhankelijkheid en het succes van de Republiek.

Veel aandacht in Lopend Vuur ook voor de verhitte debatten over de onafhankelijkheidsverklaring en meer nog over de daarna op te stellen grondwet. Maar ook, de vraagtekens bij de iconische figuur Benjamin Franklin, de positie van slaven, indianen en de arme blanken in de revolutionaire periode. De positie van Canada tijdens de onafhankelijkheidsoorlog en de vraag hoe kon het British Empire zich handhaven in dat deel van Noord-Amerika is in de geschiedschrijving vaak een onderbelicht onderwerp. Israel gaat er dieper op in.

De commentaren op het eveneens eerst in het Engels verschenen werk “Lopend Vuur” zijn lovend. Zowel in de historisch georiënteerde vakbladen als in de meer algemene bladen. Al is mij niet duidelijk hoe het Historisch Nieuwsblad erbij komt Thomas Jefferson op een lijn te plaatsen met een massamoordenaar als Che Guevara. Het zal wel deel uit maken van de revisionistische lijn die HN de laatste jaren volgt.

Lopend Vuur is een resultaat van zeer intensief bronnenonderzoek. Hetgeen ook al blijkt uit het feit dat de noten maar liefst 48 pagina’s in beslag nemen, de literatuurverwijzingen 35 pagina’s en de index 22 pagina’s.

Conclusie

Voor elke historisch geïnteresseerde lezer een geweldig boek. Dat geldt ook voor Amerika geïnteresseerden die wat meer willen weten over de wordingsgeschiedenis van het land. De Engelstalige versie kan ongetwijfeld gezien worden als standaardwerk voor wat betreft de invloed van de Amerikaane revolutie op de rest van de wereld. De Nederlanstalige versie kan zonder meer gezien worden als standaardwerk voor wat betreft de Ameriaanse revolutie en de invloed daarvan op de rest van de wereld.

Dit boek wordt na tientallen jaren nog steeds regelmatig uit de boekenkast getrokken om als naslagwerk te dienen inzake een zeer boeiende periode in de Amerikaanse en wereldgeschiedenis. Net zoals nu het tweedelige en 25-jarige werk over De Republiek nog regelmatig geraadpleegd wordt.

Informatie van de uitgever:

De Amerikaanse Revolutie van Jonathan Israel 

Er is een fantastische nieuwe Jonathan Israel:  Lopend vuur. Hoe de Amerikaanse Revolutie de wereld in vlam zette, 1775-1848. Een baanbrekend boek over de oorzaken en de geestelijke achtergronden van een van  de meest ingrijpende verschuivingen in de Westerse geschiedenis.

Een boek dat ons de ogen opent voor de achtergronden van wat er in de Verenigde Staten allemaal gebeurt in deze roerige tijden. Zijn de VS eigenlijk ooit echt Verenigd geweest?

En een boek dat laat zien hoe de Amerikaanse Revolutie in de hele wereld zaken aan het schuiven bracht. Ook in Nederland.

Het boek is geïllustreerd met fraaie afbeeldingen in kleur en zwart-wit.

Jonathan Israels beschrijving is meeslepend en intens betrokken. De felle strijd, ook op het slagveld, de positie van slaven en indianen, en de intellectuele discussies in Amerika, maar ook in Parijs, Londen, Leiden, Den Haag en Amsterdam, ze maken dit tot een boek dat u niet licht zult vergeten.

In dit boek laat Jonathan Israel zien hoe de Amerikaanse Revolutie de hele wereld in vlam zette. De radicale democratische ideeën van founding fathers als Thomas Paine, Thomas Jefferson en Benjamin Franklin werden een inspiratiebron voor revoluties en nieuwe grondwetten in Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Polen, Griekenland, Canada, Brazilië, België – én Nederland. Patriotten in Holland en planters in Zuid-Afrika, dominees op kansels en schrijvers van pamfletten, allemaal wezen ze naar de Amerikaanse opstandelingen, als inspiratiebron of als afschrikwekkend voorbeeld.
Dit meesterlijke boek neemt ons mee naar een periode die beslissend was voor Amerika zelf, en voor de wereld.

‘Een triomf.’ (Times Literary Supplement)

‘Bezaaid met intrigerende verhalen en feiten. Een noodzakelijk en overtuigend betoog.’ (Times Higher Education Supplement)

‘Israel laat zien hoe Amerikaanse opstandelingen zoals Thomas Jefferson en Thomas Paine als een soort achttiende-eeuwse voorlopers van Che Guevara door Europa trokken om bondgenoten te winnen en omwentelingen te steunen.’ (Historisch Nieuwsblad)

‘Een plezier om te lezen.’ (Kirkus Reviews)

Jonathan Israel (1946) is emeritus-hoogleraar moderne Europese geschiedenis aan het Institute for Advanced Study in Princeton, VS. Hij was eerder hoogleraar Nederlandse geschiedenis en instituties aan de Universiteit van Londen. Van zijn hand verschenen onder meer De Republiek, 1477-1806, en Radicale Verlichting.

Amerika blijft fascineren: dit boek is er het bewijs van!

Lopend Vuur | Jonathan Israel | ISBN 97890519455465 | 824 pag. | € 59,50 | Gebonden met stofomslag | Uitg. Van Wijnen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com