Van Mayflower tot Nieuw Amsterdam

Een stuk Nederlands-Amerikaanse geschiedenis.

In 1620 landde op de kust van wat nu Plymouth, Massachusetts is een groep kolonisten (de Pilgrim Fathers) die daar een nieuwe kolonie stichtten. Hun schip heette de Mayflower. Dit was de tweede serieuze poging tot kolonisatie na Jamestown, Virginia in 1607. Een groot deel van de groep oorspronkelijke kolonisten overleefde de eerste winter niet. Geholpen door lokale Indianen lukte het de overlevenden om na hun eerste zomer een fraaie oogst binnen te halen. Samen met de Indianen vierde men in de herfst een dankfeest voor hun uitbundige eerste oogst. Dit is de oorsprong van het nu nog steeds buitengewoon populaire feest Thanksgiving in de Verenigde Staten.

Wat is nu de band met Nederland? Een aantal van deze pilgrims uit Engeland, religieus losgemaakt van de Engelse staatskerk en vervolgd, had in de jaren voorafgaand aan hun vertrek enige tijd in ballingschap in Leiden een goed heenkomen gevonden. Zij vertrokken via Delfshaven en Plymouth (UK) naar de nieuwe wereld.

Later (1626) hebben Nederlanders zich aan de oostkust van Noord-Amerika gevestigd en aan de monding van de Hudson rivier de nederzetting Nieuw Amsterdam gesticht. Vanuit deze nederzetting werd naar het noorden toe de vallei van de Hudson gekoloniseerd tot ver voorbij het huidige Albany. De handel in huiden van bevers was een belangrijke activiteit van de Nederlanders in dit gebied.

Nieuw Amsterdam lag op de zuidpunt van het huidige Manhattan. Ten noorden van de huidige Wallstreet lagen slechts enkele boerderijen. De stedelijke bebouwing had in die dagen dus zijn beperkingen.

Nadat de Engelsen in 1674 het gebied overnamen kreeg deze nederzetting een nieuwe naam: New York. Jawel, de latere wereldstad met meer dan acht miljoen inwoners heeft Nederlandse wortels.

Verder was de Nederlandse Republiek een belangrijke financier van de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd tegen de Britse koloniale machthebbers. Aan deze steun lag ook een stuk eigenbelang ten grondslag. De Britten dwarszitten was ook in Europa voor de republiek voordelig. Na de onafhankelijkheid was Nederland het eerste land dat de nieuwe natie diplomatiek erkende.

In de volgende 150 jaar hebben vele Nederlandse immigranten hun weg naar de USA gevonden. Grote aantallen afstammelingen van Nederlandse landverhuizers treft men nu aan in vooral Michigan en Iowa. Vooral de regio rond Holland, Michigan kent nog een typisch “Hollandse” uitstraling, die toeristisch flink wordt uitgebuit.

Na de Tweede Wereldoorlog, en mede door de rol die Amerika speelde bij de bevrijding van West-Europa, ontstond een hechte vriendschap en een op wederzijds vertrouwen gebaseerd bondgenootschap dat tot op heden bestaat.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com