Stemmen per post (1)

Er dreigt weer een politieke controverse over een onderwerp dat normaal gesproken in Washington mar bar weinig aandacht krijgt. De United States Postal Service (USPS) staat ineens in het middelpunt van de belangstelling.

Door de beperkingen rond Covid-19 willen waarschijnlijk meer mensen dan anders gebruik maken van de mogelijkheid om per post te stemmen. Voor het bezorgen van grote aantallen stembiljetten bij de kiezers, en het veilig retour sturen van de ingevulde stembiljetten aan de kiescommissie, is natuurlijk wel een feilloos functionerende postdienst essentieel. Hier hapert het echter.

Door bezuinigingen op de USPS de afgelopen 10 jaar en door de digitalisering veroorzaakte flinke afname in het verzonden postvolume komt het postbedrijf sterk onder druk te staan. De wettelijk vastgelegde dienstverlening kan niet in alle gevallen worden gewaarborgd.

De democraten trekken nu aan de bel en willen dat het Huis van Afgevaardigden het zomerreces onderbreekt om bij elkaar te komen om een miljardeninjectie aan USPS te bespreken. De republikeinen twijfelen aan de noodzaak. President Trump is van mening dat het postbedrijf haar taken wel degelijk goed kan uitvoeren.

De democraten beschuldigen de republikeinen nu van sabotage in hun nadeel van het stemsysteem. Omdat door de situatie bij USPS veel stemmen verloren dreigen te gaan. Uit onderzoek in 2016 en 2018 blijkt echter dat kiezers van beide partijen in min of meer gelijke mate gebruik maken van de mogelijkheid om per post te stemmen. Dus dat argument gaat niet op.

Toch volgen de mainstream media in Amerika en in hun kielzog de Europese media, met het NOS Journaal uiteraard voorop, de argumentatie van de democraten. Donald Trump tracht de verkiezingen te saboteren, dat is de algemene lijn van het verhaal.

Jammer dat het functioneren van een essentieel overheidsbedrijf niet constructief aangepakt wordt, maar misbruikt wordt om met politieke modder te gooien.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com