Stemmen per post (2)

Los van de situatie bij de Amerikaanse posterijen en Covid-19 is de discussie over de voor en nadelen van stemmen per post al langer aan de gang. De democraten willen zo veel mogelijk stemmen per post. De republikeinen twijfelen.

Stemmen per post kan in sommige Amerikaanse staten al weken voor de verkiezingsdatum. Het wettelijke uitgangspunt dat verkiezingen plaatsvinden op de “eerste dinsdag na de eerste maandag in november” komt hierdoor in het gedrang. Er is geen gezamenlijke verkiezingsdatum meer als miljoenen mensen al half oktober, of nog eerder, hun stem uitbrengen. Op deze manier missen zij ook de politieke gebeurtenissen die voor een stemkeuze de doorslag kunnen geven voor de verkiezingsdatum.

Democraten en republikeinen roepen momenteel hun achterban massaal op om per post te stemmen. Door Covid-19 zal het aantal poststemmen nog verder toenemen.

Steeds als President Trump twijfelt over stemmen per post, omdat dit gevoelig is voor fraude, roepen de media (zowel in Amerika als in Europa) in koor dat hier geen bewijs voor is. Mensen die thuis stemmen, zonder de veiligheid van het stembureau, zijn vatbaarder voor beïnvloeding. Poststemmen kunnen ook gestolen worden. En een van de voorstellen van de democraten in het Huis van Afgevaardigden behelsde zelfs het per post toesturen van stembiljetten aan alle kiesgerechtigden, waarna deze in bij supermarkten geplaatste stembussen gedeponeerd zouden kunnen worden. Zo werk je dus echt fraude in de hand. Ik hoor de kopieerapparaten al draaien!

Overigens, bewijs voor fraude is er wel degelijk. Bij de recente voorverkiezingen in Michigan zijn 846 stembiljetten afgewezen omdat na controle bleek dat de betreffende kiezers al langere tijd overleden waren. Fraude natuurlijk. Maar ook een signaal voor een kieswet die allesbehalve waterdicht is.

Het zou goed zijn om de Amerikaanse kieswet te moderniseren. De Nederlandse kieswet is behoorlijk streng en veilig. De 50 deelstaten zouden een stapje terug moeten doen en een nationale kieswet toe moeten staan. Landelijk zou dan alles geregeld kunnen worden, met strenge regels en fraudepreventie.

En wat, stemmen per post betreft, dat zou alleen toegestaan moeten worden met een gegronde reden. Ziekte, verblijf buiten de staat etc. Zo hou je het proces in de hand. En zo vormt één gezamenlijke verkiezingsdatum in november een element dat de eenheid van de natie mee onderstreept.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com