U.S. Census, meer dan 91% geteld!

De U.S. Census is al heel ver gevorderd. 91,8% van de Amerikaanse huishoudens zijn inmiddels geteld in de U.S. Census 2020. In deze volkstelling die elke tien jaar plaatsvindt hebben 65,8% van de huishoudens online gereageerd en hun gegevens ingevuld. 26% van de huishoudens zijn aan huis bezocht door census takers.

De U.S. Census vindt elke tien jaar plaats en is van belang voor de verdeling van overheidsgeld over staten, counties en steden. Maar ook de zetelverdeling in het Huis van Afgevaardigden per staat hangt af van de via de census vastgestelde bevolkingsaantallen in een gebied. Meer inwoners, meer zetels!

In de woorden van de U.S. Census zelf:

“The U.S. Constitution mandates a census of the population every 10 years. The 2020 Census will count everyone who lives in the U.S. on April 1, 2020. Census statistics help determine the number of seats each state holds in the U.S. House of Representatives and how billions of dollars in federal funds will be allocated by state, local, and federal lawmakers every year for the next 10 years.”

Voor meer informatie: U.S. Census 2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com