Boek: Prooi

Ayaan Hirsi Ali is al meer dan tien jaar weg uit Nederland. Maar haar boodschap komt nog steeds luid en duidelijk over vanuit de Verenigde Staten. Ook in haar nieuwste boek: “Prooi, immigratie, islam en de erosie van vrouwenrechten.”

Ayaan Hirsi Ali heeft nooit een blad voor de mond genomen. Dat deed ze niet in de Nederlandse politiek, en dat doet ze nu ook niet vanuit Amerika. Haar nieuwste boek is niet alleen scherpzinnig, maar in deze tijd van zwaar overtrokken politieke correctheid en ‘wokeness’ ook controversieel. Ayaan bespreekt vrijmoedig de gevolgen van de massa immigratie voor de westerse samenleving. Of deze zich nou bevindt in Europa of in Noord-Amerika, de gevolgen zijn volgens haar overal hetzelfde. Immigranten die de normen en waarden van hun voormalige thuisland een op een willen overbrengen op hun nieuwe thuis. Dat dit vaak botst met de vrije liberale samenleving zoals die in ons deel van de wereld bestaat is inmiddels een meer dan bekend verschijnsel.

Ayaan waarschuwt al lang voor deze ontwikkelingen. In haar Nederlandse tijd deed zij dit ook al. Zij werd destijds regelmatig voor racist uitgemaakt. Een wat vreemde aantijging voor een donker gekleurde vrouw uit Somalië. Ayaans opvattingen komen dan ook zeker niet voort uit racistische motieven. Maar grote bezwaren tegen de invloed van de radicale islam heeft zij natuurlijk wel. En de onverdraagzaamheid die haar ten deel viel in de periode na de moord op haar goede vriend Theo van Gogh deed haar dan ook besluiten Nederland te verlaten.

Na de algemene omkadering van het onderwerp zoomt Ayaan in op de positie van de vrouw in de westerse wereld na de instroom van grote groepen immigranten die de rol van de vrouw helemaal anders zien dan gebruikelijk in onze samenleving. In dit vrouwbeeld is geen plaats voor de zelfstandige vrijgevochten vrouwen die wij kennen en waarderen. Ayaan maakt de daaruit voortvloeiende problemen bespreekbaar. zij doet dit in alle duidelijkheid, echter ook met de nodige voorzichtigheid om vreemdelingenhaat geen verdere voedingsbodem te verschaffen. Zij wil het probleem aanpakken en niet, zoals in grot delen van de westerse media en politiek gebruikelijk is, wegkijken en net doen alsof het probleem niet bestaat.

Aangrijpend is hoe zij de gebeurtenissen op oudjaarsavond in 2015 in Keulen beschrijft. Als veel jonge mannelijke immigranten uit Merkel’s “Wir schaffen das” groep massaal Duitse vrouwen lastigvallen, betasten en zelfs verkrachten.

Ayaan spreekt in haar boek het Europese establishment vermanend toe omdat zij het niet op willen of durven nemen voor de vrouwen die in de knel dreigen te komen. Wat dat betreft is het boek een duidelijke aanklacht. Niet alleen naar de daders toe, maar ook naar die autoriteiten die de zaak om de lieve vrede maar op hun beloop laten.

Ayaan Hirsi Ali heeft een bijzonder duidelijke schrijfstijl. Dat deze stijl in de vertaling van het Engelse origineel naar de Nederlandse versie niet verloren is gegaan is zonder meer een verdienste van de vier vertalers die zich over dit werk ontfermd hebben. Chapeau!

Prooi is een boek dat iedereen zou moeten lezen die zich afvraagt waarom in onze hedendaagse maatschappij dingen geburen en oogluikend worden toegestaan die tot enkele decennia geleden voor onmogelijk werden gehouden.

Informatie van de uitgever:

Ayaan Hirsi Ali stelt dat de recente instroom van mensen uit een islamitische samenleving een gevaar vormt voor de rechten van vrouwen, niet alleen van migranten maar ook van vrouwen uit de westerse cultuur. Daarover durft niemand openlijk te praten uit angst voor racist of extreemrechts te worden uitgemaakt. Hirsi Ali wil het taboe doorbreken vanuit de gedachte dat als we er niet openhartig over praten, we de rechts-populisten die het er wél over hebben en vaak schromelijk overdrijven juist in de kaart spelen. Het betoog bestaat uit een mix van persoonlijke verhalen en getuigenissen, harde feiten, cijfers en kritiek op het integratiebeleid van Europese landen. Hirsi Ali is zich bewust van het gevoelige karakter van de dingen die ze zegt. Ze wil laten zien dat ontkenning van het probleem geen oplossing is. Prooi biedt een aantal bijzonder overtuigende oplossingen voor de beschreven problemen – Hirsi Ali eindigt dus met een positieve noot: een oproep tot verandering.

Prooi verschijnt tegelijkertijd in 10 landen. Voor de Nederlandse editie schreef Ayaan Hirsi Ali een speciaal voorwoord.

Ayaan Hirsi Ali (1969) woont en werkt in de Verenigde Staten. Daarvoor was ze actief in de Nederlandse politiek. Van haar hand verschenen eerder Mijn vrijheid, Nomade, De maagdenkooi en Ketters.

Prooi | Ayaan Hirsi Ali | ISBN 9789025443272 | Paperback | 344 pag. | € 22,99 | Uitg. Atlas Contact

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com