Boek: Hoe we een klimaatramp kunnen vermijden

Bill Gates is een ondernemer, miljardair, visionair en weldoener. Wereldwijd geprezen om zijn inzet voor de wereld en de mensheid. Tegelijk verguisd door menigeen omdat men het ervan verdenkt met zijn vermogen ontwikkelingen in een foute richting te willen beïnvloeden. Meest recent dieptepunt is de hetze op social media dat Bill Gates betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van het coronavirus om de wereld te onderwerpen. Hoe krijg je het verzonnen?

Het boek “Hoe we een klimaatramp kunnen vermijden” is enerzijds een uiting van zorg voor de wereld, maar geeft tegelijk een oplossingsrichting voor het probleem van de opwarming. Uiteindelijk doel is het terugbrengen van de CO2 uitstoot naar nul. Bill Gates brengt hiervoor zijn kennis over techniek en innovatie mee.

Bill Gates twijfelt er niet aan dat de aarde opwarmt en dat dit voor een groot deel komt door de toename van CO2 in de atmosfeer. Ook twijfelt hij niet aan de rol van de mens bij deze onmtwikkeling. Maar daar houdt de overeenkomst met de mainstream klimaatactivist wel op. Want Bill Gates slaat wat de oplossingen betreft duidelijk een andere richting in dan de standaard oplossingen als minder vliegen, minder vlees eten, minder dit en minder dat. Gates doet dus ook niet mee aan het misbruik maken van de coronacrisis om een “nieuw normaal” aan mensen op te dringen. Integendeel, Gates wil niet dat welvaart en levenskwaliteit sterk achteruitgaan. Hij wil zelfs dat minder fortuinlijke delen van de wereld ook hiervan mee kunnen profiteren.

Gates kiest ondubbelzinnig voor technische oplossingen om de klimaatcrisis te bestrijden en de CO2 uitstoot te beperken. Hij geeft fraaie voorbeelden van de lage energiewaarde van menig duurzaam alternatief. Zonneparken en windmolens leveren nooit genoeg energie op. Slimmere technieken zullen gezocht moeten worden om de energiehonger van de mensheid te stillen.

Naast de nieuwe technieken die nog bedacht moeten gaan worden ziet Gates zonder meer mogelijkheden in kernenergie. Zelf heeft hij in de loop van de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in een vorm van kleine kernreactor. Een veelbelovend project. Daarnaast ziet hij wel wat in de thorium reactor, weinig straling en geen radioactief afval. Voor de verdere toekomst zou kernfusie de toekomst kunnen zijn.

Gates leg de verantwoordelijkheid niet alleen neer bij de regeringen, hij pleit juist voor actieve actie van eenieder.

Bill Gates geeft in zijn boek een realistische kijk op de klimaatcrisis. Sterk punt zijn de technische analyses en oplossingen. Wars van de overdreven paniekverhalen waar media en politiek helaas vol van zijn.

Informatie van de uitgever:

In dit urgente en gezaghebbende boek zet Bill Gates een veelomvattend, praktisch (en toegankelijk) plan uiteen over hoe de wereld op tijd de uitstoot van broeikasgassen tot nul kan reduceren om een klimaatramp te voorkomen

Ruim tien jaar lang deed Bill Gates onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering. Samen met experts in de natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek, politieke wetenschappen en financiën ging hij na wat er moet gebeuren om het afglijden van de planeet naar een gegarandeerde milieuramp te stuiten. In dit boek legt hij niet alleen uit waarom we de netto uitstoot van broeikasgassen tot nul terug moeten brengen, maar geeft hij ook aan wat we moeten doen om dit uiterst belangrijke doel te bereiken.

Gates schetst een helder beeld van de uitdagingen waar we voor staan. Voortbouwend op zijn kennis van innovatie en op wat er nodig is om nieuwe ideeën op de markt te krijgen, beschrijft hij waar technologie al bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot, waar en hoe de huidige technologie effectiever kan werken, waar nog baanbrekende technologieën nodig zijn en wie er aan deze essentiële innovaties werken. Ten slotte stelt hij een concreet, praktisch plan op om de uitstoot van broeikasgassen tot nul te reduceren. Daarin richt hij zich niet alleen op het beleid dat regeringen zouden moeten voeren, maar ook op wat wij als individuen kunnen doen om onze regering, onze werkgevers en onszelf steeds weer ter verantwoording te roepen in deze cruciale onderneming.

Zoals Bill Gates duidelijk maakt, zal het bereiken van een netto uitstoot van nul niet eenvoudig zijn, maar als we het plan volgen dat hij hier uiteenzet, is het doel beslist haalbaar.

Hoe we een klimaatramp kunnen vermijden | Bill Gates | ISBN 9789048855209 | Paperback | 288 pag. | € 25,98 | Uitg. Hollands Diep

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com