Boek: Dit Amerika

Net als in haar eerdere boek, “Deze waarheden” plaatst Jill Lepore ook in haar nieuwste boek kritische kanttekeningen bij de Amerikaanse geschiedenis en waartoe deze geleid heeft. Zij doet dit echter zonder de zure anti-Amerikaanse ondertoon die opduikt in werken van andere kritische geschiedschrijvers.

Lepore pleit veeleer voor een leerproces gebaseerd op het verleden. Maar wel met behoud van al het goede dat de geschiedenis het land gebracht heeft. Een nieuwe golf van trots Amerikanisme en patriottisme, echter met in gedachten die zaken die in het verleden fout gingen.

Lepore stelt ook de natiestaat ter discussie. Zij geeft hiervoor terug tot op de Bijbel en maakt een kleine tocht langs de rol die Engeland en Frankrijk speelden bij de natievorming in het Midden-Oosten.

diverse op zichzelf staande hoofdstukken beschrijven thema’s die verbonden worden aan het begrip natie. Zoals daar bijvoorbeeld zijn: de staat, het liberalisme, de burgers, de vooruitgang, ras, de Koude Oorlog. Na het einde van deze laatste ziet zij duidelijk de achteruitgang van de internationale samenwerking, die niet meer nodig was, en de terugkeer van het nationalisme.

Informatie van de uitgever:

Dit Amerika is een vervolg op Deze waarheden, Jill Lepore’s veelgeprezen geschiedenis van de Verenigde Staten. In een tijd van grote wanhoop over de toekomst van de democratie, is dit boek een vurig pleidooi voor de waarden waarop het land gebouwd is. Nu gevaarlijke vormen van nationalisme in opkomst zijn, verwerpt Lepore het nationalisme door zijn lange geschiedenis uit te leggen, en de geschiedenis van het idee van ‘de natie’ zelf. Tegelijkertijd roept ze op tot een ‘nieuw Amerikanisme’: een genereus patriottisme dat een eerlijke afrekening met het verleden van de Verenigde Staten vereist.

Dit Amerika | Jill Lepore | ISBN 9789029543828 | Paperback | 160 pag. | € 20,- | Uitg. | de Arbeiderspers

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com