Boek: De Laatste Redding

George Packer schreef eerder Our Man, over diplomaat Richard Holbrooke. Dat was een uitstekende biografie. Een dergelijk positief oordeel kan zijn nieuwste boek ‘De laatste redding’ helaas niet ten deel vallen. Te zeer valt dit boek in de categorie politieke schotschriften waarbij de lezer de mening van de auteur krijgt opgedrongen.

Vooral in de eerste helft van het boek geeft hij veel waardevolle achtergrondinformatie waarom de Amerikaanse natie de afgelopen decennia op veel terreinen achterop is geraakt. Daar is niets mis mee, want gebaseerd op ware gegevens. Dat deze zelfde gegevens, inclusief de daaraan verbonden conclusie dat Amerika op haar retour zou zijn, treffen we ook aan in literatuur uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Let wel, dat is inmiddels vijftig jaar geleden. En wat hebben we in die vijftig jaar zien gebeuren? Juist ja, dat Amerika alle problemen te boven komt en er beter voor staat dan toen.

Waarom dan nu weer een dergelijk boek dat de ondergang van deze natie tracht te voorspellen? Natuurlijk zijn de gesignaleerde misstanden reëel, en daar moet ook kritisch over geschreven en gedebatteerd worden.

Packer bedient zich van het mantra dat we van progressieve schrijvers maar al te goed kennen. Het is allemaal de schuld van de Republikeinen. Presidenten als Reagan, Bush en Trump hebben er een zootje van gemaakt. En als een Democraat president was, Clinton, Obama en Biden, dan was het wel de Republikeinse meerderheid in het Congress dat beleid blokkeerde. Sorry hoor, een dergelijke eenzijdige blik op de politieke geschiedenis van de afgelopen decennia is wel erg beperkt. Geen van beide politieke stromingen bestaat uit lieverdjes en heiligen. Dus wat meer objectiviteit was hier wel op zijn plaats geweest.

Los van deze eenzijdige bias bevat het boek voor de lezer toch waardevolle informatie over de ontwikkeling van Amerika tijdens de achter ons liggende decennia. En ronduit hoopvol is zijn slothoofdstuk dat toch echt spreekt over een renaissance, een wederopstanding van het Amerika dat wij kenden en waarvan wij leerden te houden.

Informatie van de uitgever:

National Book Award-winnaar Packer analyseert aftakeling Amerika

Hoe konden de Verenigde Staten in een paar decennia tijd van een welvarend en gerespecteerd land transformeren tot een verdeelde natie met uitgeholde instituties, grote ongelijkheid en leiderschap dat wordt bespot?

In De laatste redding combineert Packer journalistieke reportage met historische context, autobiografische elementen en politieke analyse. Aan de hand van de dominante visies in het Amerikaanse openbare leven schetst hij een beeld van het huidige Amerika. En tot slot laat hij ons zien dat de democratie overeind kan blijven, mits de VS opkrabbelen uit de huidige crises zoals ze velen malen eerder hebben gedaan.

Over De ontluistering van Amerika:
‘Boeiend, ontroerend en geweldig geschreven.’ The New York Times Book Review

‘Origineel, doortastend, dapper en noodzakelijk. Een van de beste non-fictieboeken van de afgelopen jaren.’ Katherina Boo, National Book Award-winnaar

George Packer is buitenlandcorrespondent voor The New Yorker en auteur van onder andere De ontluistering van Amerika, waarvoor hij in 2013 de National Book Award won. Ook schreef hij een biografie over Richard Holbrooke getiteld Our man.

De Laatste Redding | George Packer | ISBN 9789000376766 | Gebonden met stofomslag | 225 pag. | € 22,99 | Uitg. Unieboek/Het Spectrum

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com