Boek: President Trump en de rule of law

Vier jaar lang beheerste hij de media. Elke dag was wel weer wat nieuws te melden over deze spraakmakende politicus die geen politicus zei te zijn. Donald J. Trump, President of the United States of America. Eric Daalder heeft werk gemaakt van een onderbouwing van een aantal schandalen en gebeurtenissen die zijn presidentschap omringden.

Ontdaan van retoriek en vooringenomenheid gaat Daalder in op een aantal zaken die we de afgelopen jaren ook in de nieuwsmedia hebben zien langskomen.

De stijl van regeren die Trump er op na hield komt uitgebreid aan de orde. Evenals het onderzoek naar de vermeende beïnvloeding van de verkiezingen van 2016 door Rusland. Verder gaat veel aandacht in dit boek uit naar de benoeming van rechters en de daaraan ten grondslag liggende politieke motivering.

Na het behandelen van de impeachment procedure tegen de president komt Daalder met een eindhoofdstuk waarin hij beschrijft hoe de ‘rule of law’ in Amerika er voor staat na vier jaar Trump.

Informatie van de uitgever:

In zijn boek Glijbaan van een president beschrijft Eric Daalder de Watergate-affaire. Hij bespreekt daarin het constitutionele systeem in de Verenigde Staten. Zijn conclusie was dat het systeem goed werkt in het geval een president zich schuldig maakt aan machtsmisbruik.

In dit essay bekijkt Daalder of zijn conclusie na vier jaar president Trump nog kan worden gehandhaafd. Hij doet dat door bespreking van twee kwesties die het presidentschap van Trump hebben gedomineerd: het onderzoek naar Russische inmenging in de presidentsverkiezingen van 2016 en het eerste impeachment-onderzoek tegen Trump.

Verder komen aan de orde de benoeming van rechters door Trump en de houding van de rechters tegenover de Trump-administratie.

Aandacht wordt ook besteed aan de persoonlijke invulling door Trump van zijn presidentschap en de bijzondere rol van minister van Justitie Barr daarbij. Tenslotte komen de presidentsverkiezingen van 2020 aan de orde.

Dit essay beoogt mede inzicht te geven in de vele boeken die recent over het presidentschap van Trump zijn verschenen.

President Trump en de rule of law | Eric Daalder | ISBN 9789462908932 | Paperback | 94 pag. | € 15,- | Uitg. Boom juridisch

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com