Amdoc

Klik op: Amdoc Europe

De mening van Stichting Amdoc Europe:

Vrije handel, zonder heffingen en andere belemmeringen. Uitstekende Transatlantische betrekkingen.

De Stichting Amdoc Europe (1996) was oorspronkelijk uitsluitend een Europees-Amerikaanse vriendschapsorganisatie, met veel aandacht voor cultuur en uitwisselingsactiviteiten.

Het zwaartepunt van onze activiteiten en onze aandacht is inmiddels verschoven.

Goede transatlantische verhoudingen waren vanaf het begin de insteek. En dat is nog steeds zo. Maar dan wel in sterk veranderende omstandigheden.

Onnodige handelsoorlog

De ontwikkelingen in de wereld staan niet stil. De wereldpolitiek is in beweging en het wordt er bovendien niet veiliger op. Tel daarbij op de ontbrandende handelsstrijd met heffingen over en weer en het mag duidelijk zijn dat een stichting die goede transatlantische betrekkingen en vrije handel nastreeft nadrukkelijk positie moet innemen en daarbij alle support gebruiken kan.

Vrije handel

Naast het nastreven van goede verhoudingen tussen Europa en Noord-Amerika in algemene zin, zijn wij ons steeds meer gaan toeleggen op het bevorderen en promoten van vrije handel. Wij zien niets in handelsbeperkende maatregelen en in het opleggen van heffingen. Handel op basis van gelijke kansen (het level playing field), dat is ons streven. Wij zien vrije handel als een instrument dat de welvaart bevordert en bovendien, waar actief handelgedreven wordt ontstaan goede vreedzame betrekkingen meestal wel vanzelf. Amdoc staat aan de wieg van het TAFT Initiative (Trans Atlantic Free Trade). En in dat kader zien wij graag dat de onderhandelingen over het, zowel aan Europese als aan Amerikaanse kant, opgeblazen TTIP-handelsakkoord weer worden hervat.

Onze aanpak

Wij bepleiten vrije handel, zowel in de media als bij de politieke besluitvormers. Wij werken samen met de wetenschappelijke wereld om de effecten van vrije handel goed in kaart te brengen. Wij informeren de pers en politici. Wij houden de vinger aan de pols in Den Haag, Brussel en Berlijn.

Recent had de voorzitter van Amdoc Europe (r) een fijn gesprek met Peter Altmaier (l), de Duitse minister van Economische Zaken.

Ja, wij zijn overal waar de vrije handel aan de orde kan zijn.

Verder verschijnen diverse publicaties van Amdoc, zowel voor de omschreven doelgroep als voor een groter publiek.

Stakeholders

Wij brengen stakeholders bijeen. Bedrijven en organisaties die belang hebben bij onze aanpak en doelstelling. Natuurlijk zijn dat de exporterende bedrijven, zij hebben als eerste hinder van handelsbelemmeringen. Heel belangrijk is de Europees-Amerikaanse business community in Nederland en Europa. Deze bedrijven met een juridische relatie (moeder/dochter) met een Amerikaans bedrijf hebben zelfs intercompany last van handelsbelemmeringen!

Onze plannen

Wij willen nadrukkelijker aanwezig zijn in het publieke debat. Dit willen we onder andere bereiken door te investeren in onze onlineactiviteiten. De website zo actueel mogelijk houden en interactief maken. Present zijn in de social media. Politici, media en stakeholders informeren via onze nieuwsbrief. Aandacht vragen bij het grote publiek.

Kijk ook op: Amdoc.nl

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com