AVG

Privacy beleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Amerika Nieuws verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien je inschrijft op onze nieuwsbrief of een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Amerika Nieuws verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Amdoc Europe, handelend als Amerika Nieuws, Henegouwenplein 7, 6137 LL  Sittard, 06-83343198, KvK nummer 41074256.
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via info@amerkanieuws.nl

2. Welke gegevens verwerkt Amerika Nieuws en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw inschrjiving/donatie worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
            a) voor- en achternaam
            b) adresgegevens eventueel postadres
            c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
           
2.2       Amerika Nieuws verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende          doeleinden:
a)         je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het     lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e         instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen      van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van        uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Amerika Nieuws;
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Amerika Nieuws en je te informeren over de      ontwikkelingen van Amerika Nieuws.

E-mail berichtgeving (opt-out):

Amerika Nieuws gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Amerika Nieuws  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Amerika Nieuws verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Amerika Nieuws passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Amerika Nieuws gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1     Via de administratie van Amerika Nieuws kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Amerika Nieuws zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop Amerika Nieuws je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie info@amerikanieuws.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com