Emigratie

Het land verlaten waar je geboren en getogen bent is een grote stap. Alleen al het denken aan die mogelijkheid brengt bij de meeste mensen een ongekend nerveus gevoel teweeg. En terecht!

We hebben het immers niet over een korte vakantie, maar over het vertrek naar een ander land, vaak gelegen op een ander continent met de bedoeling daar voor altijd te blijven op zoek naar werk, economische voorspoed en een aangenaam leven.

Een dergelijke beslissing wil goed doordacht zijn. Mensen die tijdens hun vakantie al met enige regelmaat geplaagd worden door gevoelens van heimwee doen er goed aan deze stap zorgvuldig te overwegen. Vaak is de weg terug namelijk moeilijk, zo niet (financieel) onmogelijk.

De “American Dream” lokt nog steeds.

Het zal niemand verbazen dat bewoners van de derde wereld, vooral zij die in armoede leven, graag naar de VS willen emigreren. Het is echter ook zo dat Amerika op de doorgaans welvarende Europeanen nog steeds een grote aantrekkingskracht heeft. Ondanks de vaak negatieve berichtgeving over economie, de politieke situatie en criminaliteit voelen honderdduizenden Europeanen zich geroepen om naar Amerika te gaan. Aangezien de economische noodzaak meestal ontbreek hebben we het hier dus over een grote groep mensen die zich aangetrokken voelen tot het land en een andere manier van leven.

Zonder de strenge toelatingscriteria en quota zouden ook grote aantallen Nederlanders hun land voorgoed verlaten en hun koffers pakken. Dit blijkt uit de grote aantallen Nederlandse inschrijvingen steeds weer als er visa te vergeven zijn.

Binnen de nu geldende Amerikaanse immigratiewetgeving is sprake van een drietal hoofdgroepen bij de verstrekking van visa. Deze drie hoofdgroepen hebben betrekking op definitieve visa. Dat wil zeggen dat houder van deze visa een zogenaamde “GreenCard” ontvangen.

GreenCard

De GreenCard is een permanente verblijfsvergunning (permanent resident) voor de Verenigde Staten van Amerika die de houder het recht geeft om overal in het land te wonen en zonder beperkingen te werken. Met de GreenCard kunt u reizen naar Canada en Mexico. Voor andere landen gebruikt u nog uw paspoort van het land van herkomst. Bij terugkeer naar de Verenigde Staten sluit u niet aan in de lange rij met toeristen maar gebruikt u de veel snellere doorgang voor houders van een US-paspoort of een GreenCard. U kunt, indien nodig, gebruik maken van een aantal sociale programma’s. Heeft u nog studieplannen? Dan zijn de kosten voor een GreenCard houder aanmerkelijk lager dan voor studenten die op een tijdelijk studentevisum in Amerika verblijven. Vergunningen om een eigen bedrijf te vestigen worden aan GreenCard houders aanmerkelijk gemakkelijker en sneller afgegeven dan aan buitenlanders met een tijdelijk visum. De GreenCard dient om de tien jaar verlengd te worden, net als een paspoort dus.

Eigenlijk geeft een GreenCard de houder dezelfde rechten die gelden voor Amerikaanse staatsburgers. Met één uitzondering, het stemrecht is voorbehouden aan staatsburgers.

Voor veel mensen is nog wel het belangrijkste recht dat ontleend kan worden aan een GreenCard het feit dat na vijf jaar een aanvraag ingediend kan worden om Amerikaans staatsburger (U.S. Citizen) te worden.

Drie hoofdgroepen

De beschikbare 650.000 immigratievisa per jaar worden verdeeld over grofweg drie hoofdgroepen:

 • visa op basis van een familierelatie;
 • visa op basis van werk;
 • diverse visa.

Familierelatie (ca. 325.000 visa per jaar):

 • 1e voorkeur. Ongetrouwde volwassen kinderen van Amerikanen en hun minderjarige kinderen;
 • 2e voorkeur. Partners en minderjarige kinderen en ongetrouwde volwassen kinderen van Green Card houders.
 • 3e voorkeur. Getrouwde kinderen van amerikanen, hun echtgenoten en minderjarige kinderen.
 • 4e voorkeur. Broers en zussen, en hun echtgenoten en minderjarige kinderen, van meerderjarige Amerikanen.

Werk (ca. 140.000 visa per jaar):

 • EB-1. Priority Workers (nodig op basis van vakkennis en management)
 • EB-2. Professionals (op basis van opleiding en ervaring)
 • EB-3. Professionals (op basis van bepaalde vaardigheden)
 • EB-4. Certain Special Immigrants (bijzondere categorie, bijv, VN, NAVO etc.)
 • EB-5. Immigrant Investor Program (investeerders van een bepaald minimumbedrag in een Amerikaans bedrijf)

Diverse Visa:

Relatief kleine categorie. Echter, de belangrijkste categorie is het Diversity Visa Program.

Diversity visa program (de Visa Lottery)

De Amerikaanse regering wijst sinds 1990 jaarlijks 55.000 GreenCards toe op basis van loting. Deze visa zijn bestemd voor inwoners van landen die bij de reguliere toedeling van visa op basis van familie of werk slechts weinig visa ontvangen hebben. Nederlanders en Belgen kunnen aan deze zogenaamde visa-lottery jaarlijks meedoen. Inwoners van landen met veel immigranten als China, Canada, Mexico en het Verenigd Koninkrijk mogen dus aan deze loterij niet deelnemen. In totaliteit zijn 18 landen uitgesloten van deelname.

Geen van de wel deelnemende landen mag meer dan 7% van het totaal aantal beschikbare visa ontvangen.

Dit programma is voor mensen die in de andere categorieën weinig kans maken de manier om toch aan een GreenCard te komen. Aanmeldingen moeten aan strenge eisen voldoen, vormfouten leiden tot afwijzing. Het aanmeldingsproces is volledig geautomatiseerd via de website https://dvlottery.state.gov/

Het is heel goed te doen om deze aanvraag volledig zelf in te dienen. Maar er zijn ook commerciële bureaus die de aanvraag tegen betaling verzorgen.

De officiële naam van het programma is Diversity Visa, afgekort tot DV- met daarachter het betreffende jaartal.

Het is niet uitgesloten dat het DV-programma juist vanwege de “scheefgroei” de komende jaren nog uitgebreid zal worden. Al moet hierbij gezegd worden dat de regering Trump in 2017 zinspeelde op opheffing van deze visa lottery. Maar het lijkt erop dat men op dit voornemen is teruggekomen.

Non-immigrant visa

Daarnaast bestaan natuurlijk de “non-immigrant” visa (in 17 categoriën), die de mogelijkheid van een tijdelijk verblijf bieden. Deze non-immigrant visa bieden in sommige gevallen de mogelijkheid om het tijdelijke karakter van dit visum om te zetten in een definitief visum (GreenCard).

De Amerikaanse overheid zal voorlopig jaarlijks ongeveer 650.000 immigranten toelaten. Gelet op de grote belangstelling over de gehele wereld en in de diverse categorieën zal het geen enkel probleem zijn dit aantal jaarlijks in te vullen.

Nederlanders hebben de grootse kansen in de categorie “werk” en bij de jaarlijks uit te geven 55.000 diversity visa (visa-lottery).

Uitvoerende autoriteit voor alle genoemde soorten visa is de Immigration and Naturalization Service (INS).

Meer lezen?

Brochure/boekje “Emigreren naar Amerika”

Voor meer informatie over emigratiemogelijkheden naar de USA verwijzen wij naar de brochure “Emigreren naar Amerika”, die besteld kan worden via Emigreren naar Amerika (klik).

INHOUD

 1. Inleiding                                                           
 2. Korte geschiedenis van emigratie naar Amerika                                               
 3. “State of the Union”, Amerika nu          
 4. Waar wil ik mij vestigen?                          
 5. Soorten visa                                                    
 6. Visa op basis van een familierelatie     
 7. Visa op basis van werk                               
 8. Diversity visa (de Visa Lottery)                
 9. Non-Immigrant visa                                     
 10. Citizenship                                                      
 11. Waarschuwing voor illegaliteit               
 12. Nadere informatie                                       
 13. Bijlagen:      
  - Voorbeeld formulieren;
  – De Amerikaanse staten;
  – De Amerikaanse presidenten.                                                      

Emigratie staat opnieuw in de belangstelling.
Emigreren naar Amerika, Een nieuw leven in een ander land” geeft inzicht in de hoofdlijnen van het Amerikaanse immigratie systeem. Aan de hand van de beschreven mogelijkheden en onmogelijkheden kan de geïnteresseerde lezer bepalen of de aanvraag van een visum voor de Verenigde Staten van Amerika uitzicht op succes biedt.
Formaat A5
48 pagina’s
Voorzien van illustraties en voorbeeldformulieren

Bestel nu “Emigreren naar Amerika

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com