Wie zijn wij?

Amerika Nieuws is een initiatief van de Stichting Amdoc Europe. Amdoc is redactioneel verantwoordelijk voor de pagina. Zuiderpoort Trading B.V. is verantwoordelijk voor de zakelijke exploitatie van Amerika Nieuws.

De Stichting Amdoc Europe is opgericht in 1996 en was oorspronkelijk uitsluitend een Europees-Amerikaanse vriendschapsorganisatie die zich richtte op culturele en wetenschappelijke uitwisselingen en informatieverstrekking. Goede transatlantische verhoudingen tot beider profijt en succes, dat was de insteek.

Naast het nastreven van goede verhoudingen tussen Europa en Noord-Amerika in algemene zin zijn wij ons steeds meer gaan toeleggen op het bevorderen en promoten van vrije handel. Wij zien niets in handelsbeperkende maatregelen en in het opleggen van heffingen. Handel op basis van gelijke kansen (het level playing field), dat is ons streven. Wij zien vrije handel als een instrument dat de welvaart in alle betrokken landen bevordert en bovendien, waar handel gedreven wordt ontstaan goede vreedzame betrekkingen meestal wel vanzelf.

Lees ook het artikel Een eenvoudig handelsakkoord

Wij streven onze doelstelling na door het gericht informeren van de media en politieke besluitnemers.

Daar waar veel van onze activiteiten zich voornamelijk concentreren op goede contacten met het bedrijfsleven, de media en besluitvormers in de politiek is Amerika Nieuws een activiteit die zich richt op een groter publiek.

Jo Spätgens, beheerder/redacteur Amerika Nieuws.nl

Stichting Amdoc Europe (klik)

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com